George Peabody Library, Baltimore

Education

 • 1987: Ph.D. History, Utrecht University (cum laude)
 • 1976: MA History, Utrecht University (cum laude)

Academic Appointments

 • 2019- present: Professor Emeritus
 • 2007-2019: Chair Comparative History of the Sciences and the Humanities, Utrecht University
 • 2001- 2005: Professor Dutch Intellectual History for a quarter each year, UCLA
 • 1991-2007: Chair Cultural History, Utrecht University
 • 1976-1991: Lecturer Early Modern History, Utrecht University
 • 1971-1976: Professor of history in the secondary school system

Selected Academic Activities

 • 2014-2018:   President of the Dutch National Society for Arts and Letters (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde)
 • 2013-present: Co-founder of the Think Tank Science in Transition that transformed Dutch debate on science policy
 • 2008-2016:   Member of various Royal Academy commissions on the future of Dutch Science
 • 2007-2015:   Chair Academic Research Committee Huygens Institute, Royal Academy
 • 2007-2013:   Founder and past director of the Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities
 • 1993-2000:   President of the Dutch National Research School for Cultural History, the Huizinga Institute
 • 1993-1999:   Member Board International Society for Eighteenth-Century Studies
 • 1991-1997:    President of the Dutch Society for Eighteenth Century Studies
 • 1991-1997:    Chair editorial board Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschi­edenis der Nederlanden (BMGN)
 • 1987-1993:    Member editorial board Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurweten­schappen, Wiskunde en Techniek
 • 1984-1991:    Member editorial board Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw

Honours and fellowships

 • Getty Senior Scholar, Getty Research Institute, Los Angeles (September 2006-June 2007)
 • Hans Kohn Research Fellow, Institute for Advanced Study, Princeton (January-August 2005)
 • Member of The Royal Dutch Academy of Sciences (elected May 2004)
 • Research Fellow Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar (February-June 2004)
 • Member Royal Holland Society of Sciences (elected 1995)
 • Research Fellow William Andrews Clark Library, Los Angeles (June-August 1985)
 • Member Dutch National Society for Arts and Letters (elected 1984)

Supervision of Ph-D theses

 • Arnold, E.G., Het godsdienstig genootschap Christo Sacrum (Delft, 1797-1838). Een studie naar privatisering van de godsdienst omstreeks 1800. University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (16-5-2002)
 • Baggerman, J. A., Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse Firma A. Blussé & Zoon, 1745-1823. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. W. W. Mijnhardt and Prof. dr. J. J. Kloek (19-5-2000)
 • Brouwer, J.H., Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers, 1777-1849, University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt, co-promotor: Dr. J. J. Kloek (3-3-1995)
 • Buijs, P., De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835, University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (05-10-2007)
 • Jong, Hans de, De traditie en het verlichte denken. Politieke theorie, de burger en het publieke debat in de Republiek (1650-1704). University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (17-6-2012)
 • Kluiver, J.H., De souvereine en independente staat Zeeland. De politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de tachtigjarige oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek. University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (5-6-1998)
 • Koekoek, René, The Citizenship Experiment. Contesting the Limits of Civic Equality and Participation in the Age of Revolutions. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. I. de Haan & Prof. dr. W. W. Mijnhardt (12-9-2016)
 • Kruif, J. de, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. J.J. Kloek and Prof. dr. W. W. Mijnhardt (26-2-1999)
 • Laan, H. van der, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw. University Utrecht. Promotores: Prof. dr . P. Th. F. M. Boekholt and Prof. dr. W. W. Mijnhardt (28-1-2005)
 • Leemans, I.B., Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. W.W. Mijnhardt and Prof. dr. J .J. Kloek (3-5-2002)
 • Linden, David van der, Experiencing Exile: Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680-1700. University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (13-01-2013)
 • Los, W., Pedagogiek en cultuurkritiek in de achttiende eeuw. University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W.  W. Mijnhardt (21-9-2005)
 • Meijer, A., The pure language of the heart: Sentimentalism in the Netherlands 1775-1800. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. W. W. Mijnhardt and Prof. dr. D. Baker-Smith. Amsterdam University, co-promotor: Dr. J. J. Kloek (1-12-1995)
 • Meurs, M. van, C. Smuts, Staatsman, Holist, Generaal. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. W. W. Mijnhardt and Prof. dr. G.J. Schutte. Free University of Amsterdam (18-4-1997)
 • Ribbens, C. R., Alledaagse historische cultuur in Nederland, 1945-2000. University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt, co-promotor: Dr. E. Jonker (21-5-2001)
 • Rooseboom, H., De schaduw van de fotograaf: Positie en status van een nieuw beroep: fotografie in Nederland, 1839-1889, University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (6-11-2006)
 • Verdonk, D.J., Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland, University Utrecht. Promotor: Prof. dr. W. W. Mijnhardt (08-04-2009)
 • Vijselaar, J., De Magnetische geest. Het dierlijk magnetisme 1770-1830. University Utrecht. Promotores: Prof. dr. W.W. Mijnhardt, Prof. dr. C. D. A. Brinkgreve and Prof. dr. P. Vandermeersch (28-5-1999)
 • Westers, O., Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw. Amsterdam University. Promotores: Prof. dr. W. van den Berg and Prof. dr. W. W. Mijnhardt (6-5-2003)

Honorary supervisor

 • Margaret Jacob, Professor of History, UCLA (March 25, 2002)

Dissertation committees

 • Member of some 50 dissertation committees in the Netherlands and abroad