Royal Library, The Hague

Books and pamphlets

 • Dijstelbloem, H.M., Huisman, F.G., Miedema, F. & Mijnhardt, W.W. (2013). Waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet, en wat daar aan te doen is http://www.scienceintransition.nl/
 • Paul Brusse and Wijnand W. Mijnhardt, A new balance between the city and the countryside: Zeeland and the Netherlands 1750-1850 (translation: Beverley Jackson) (Zwolle, Waanders, 2011)
 • Wijnand Mijnhardt (together with Lynn Hunt en Margaret Jacob,)The Book that Changed Europe. Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World (Harvard University Press, Cambridge Mass., 2010). Translated into French as Le Livre qui a Changé l’Europe (Genève, Markus Haller, 2015)
 • W. Mijnhardt, Religie, tolerantie en wetenschap in de vroegmoderne tijd (Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen, 2008)
 • W. Mijnhardt, De moderniteit van de Nederlandse Republiek (Utrecht, Faculteit der Letteren, 2001)
 • W. Mijnhardt and J. J. Kloek, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving (The Hague, SDU, 2001). Translated By Beverley Jackson as 1800: Blueprints for Dutch society (London, Macmillan/Palgrave, 2004)
 • W. Mijnhardt, Belien, H., Meijer, F. & Raedts, P., Twintig Eeuwen Zien op U Neer. Een wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief (Amsterdam, Ambo, 1999)
 • W. Mijnhardt, Over de consumptie van cultuur (Utrecht, Faculteit der Letteren, 1992)
 • J. Kloek and W. W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw (Middelburg, Van Benthem, 1988)
 • W. Mijnhardt, Tot Heil van ‘t Menschdom. Culturele genootschap­pen in Nederland, l750-l815 (Amsterdam, Rodopi, 1987)

Edited books and journal issues

 • Wijnand Mijnhardt, ed., Geschiedenis van Zeeland, volume 2 (1550-1700) (Zwolle, Waanders, 2013)
 • Lynn Hunt, Margaret Jacob and Wijnand Mijnhardt, ed., Bernard Picart and the First Global Vision of Religion (Los Angeles: Getty Publications, 2009)
 • C. Jacob and W. W. Mijnhardt, ed., Decline, Enlightenment and Revolution: The Dutch Republic in the Eighteenth Century (Ithaca, Cornell University Press, 1992)
 • J. Kloek and W. W. Mijnhardt, ed., De productie, distributie en consumptie van cultuur (Amsterdam, 1991)
 • J. Kloek and W. W. Mijnhardt, ed., Negentiende-eeuwse Leescul­tuur, special issue of De Negentiende Eeuw, vols. 2-3 (1990)
 • W. Mijnhardt and B. Theunissen, ed., De Twee Culturen. De eenheid van kennis en haar teloorgang (Amsterdam, Rodopi, 1988)
 • Bots and W. W. Mijnhardt, ed., De Droom van de Revolutie. Nieuwe benade­ringen van het patriottisme (Amsterdam, 1988)
 • Grijzenhout, W. W. Mijnhardt and N. C. F. van Sas, ed., Voor Vader­land en Vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1987)
 • W. Mijnhardt and A. J. Wichers, ed., Om het Algemeen Volksgeluk. Twee Eeuwen Particulier Initiatief (Edam, 1984)
 • W. Mijnhardt, ed., Kantelend Geschiedbeeld. Nederlandse Histo­rio­grafie sinds l945 (Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, l983). Also published as a separate volume of the Rivista Storica Italiana, XCV (l983) vol. 3, p.591-982

CD’s