Royal Library, The Hague

Book series, books and pamphlets

 • Knowledge Societies in History. General editors: Sven Dupré (University Utrecht) and Wijnand Mijnhardt (University Utrecht) (Routledge). The expertise of the history of knowledge is essential in tackling the issues and concerns surrounding present-day global knowledge society. Books in this series historicize and critically engage with the concept of knowledge society, with conceptual and methodological contributions enabling the historian to analyze and compare the origins, formation and development of knowledge societies.
  Vol.1: Knowledge and the Early Modern City. A History of Entanglements, ed., Bert De Munck, University of Antwerp, Belgium and Antonella Romano, Centre Alexandre Koyré, France (2019).
  Vol.2: Knowing Objects, ed., Sietske Fransen, Bibliotheca Hertziana, Max Planck Institute for Art History (2020).
  Vol.3: Knowledge – Market – Affect. Early Modern Knowledge Societies as Affective Economies, ed., Inger Leemans, Huygens Institute, Royal Academy of The Netherlands, Amsterdam and Anne Goldgar, Kings College London, England (2019).
  Vol.4: Regulating Knowledge in an Entangled World, ed., Fokko Jan Dijksterhuis, Free University of Amsterdam, Netherlands (2020).
  Vol 5: Understanding Knowledge, 1500-1900, ed., Marieke Hendriksen, Utrecht University/Huygens Institute, Royal Academy Amsterdam and Fokko Jan Dijksterhuis, Free University of Amsterdam (2020).
 • Dijstelbloem, H.M., Huisman, F.G., Miedema, F. and Mijnhardt, W.W. (2013). Waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet, en wat daar aan te doen is.  
 • Paul Brusse and Wijnand W. Mijnhardt, A new balance between the city and the countryside: Zeeland and the Netherlands 1750-1850 (translation: Beverley Jackson) (Zwolle, Waanders, 2011).
 • Wijnand Mijnhardt (with Lynn Hunt and Margaret Jacob), The Book that Changed Europe. Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World (Harvard University Press, Cambridge Mass., 2010). Translated into French as Le Livre qui a Changé l’Europe (Genève, Markus Haller, 2015).
 • W. W. Mijnhardt, Religie, tolerantie en wetenschap in de vroegmoderne tijd (Utrecht, Faculteit der Geesteswetenschappen, 2008).
 • W. W. Mijnhardt, De moderniteit van de Nederlandse Republiek (Utrecht, Faculteit der Letteren, 2001).
 • W. W. Mijnhardt and J. J. Kloek, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving (The Hague, SDU, 2001). Translated By Beverley Jackson as 1800: Blueprints for Dutch society (London, Macmillan/Palgrave, 2004).
 • W. W. Mijnhardt, Belien, H., Meijer, F. and Raedts, P., Twintig Eeuwen Zien op U Neer. Een wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief (Amsterdam, Ambo, 1999).
 • W. W. Mijnhardt, Over de consumptie van cultuur (Utrecht, Faculteit der Letteren, 1992).
 • J. Kloek and W. W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw (Middelburg, Van Benthem, 1988).
 • W. W. Mijnhardt, Tot Heil van ‘t Menschdom. Culturele genootschap­pen in Nederland, 1750-1815 (Amsterdam, Rodopi, 1987).

Edited books and journal issues

 • Wijnand Mijnhardt, ed., Geschiedenis van Zeeland, volume 2 (1550-1700) (Zwolle, Waanders, 2013).
 • Lynn Hunt, Margaret Jacob and Wijnand Mijnhardt, ed., Bernard Picart and the First Global Vision of Religion (Los Angeles: Getty Publications, 2009).
 • M. Jacob and W. W. Mijnhardt, ed., Decline, Enlightenment and Revolution: The Dutch Republic in the Eighteenth Century (Ithaca, Cornell University Press, 1992).
 • J. Kloek and W. W. Mijnhardt, ed., De productie, distributie en consumptie van cultuur (Amsterdam, 1991).
 • J. Kloek and W. W. Mijnhardt, ed., Negentiende-eeuwse Leescul­tuur, special issue of De Negentiende Eeuw, vols. 2-3 (1990).
 • W. W. Mijnhardt and B. Theunissen, ed., De Twee Culturen. De eenheid van kennis en haar teloorgang (Amsterdam, Rodopi, 1988).
 • H. Bots and W. W. Mijnhardt, ed., De Droom van de Revolutie. Nieuwe benade­ringen van het patriottisme (Amsterdam, 1988).
 • F. Grijzenhout, W. W. Mijnhardt and N. C. F. van Sas, ed., Voor Vader­land en Vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1987).
 • W. W. Mijnhardt and A. J. Wichers, ed., Om het Algemeen Volksgeluk. Twee Eeuwen Particulier Initiatief (Edam, 1984).
 • W. W. Mijnhardt, ed., Kantelend Geschiedbeeld. Nederlandse Histo­rio­grafie sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1983). Also published as a separate volume of the Rivista Storica Italiana, XCV (1983) vol. 3, p.591-982.

CD’s